ŚWIATŁOWÓD DO DOMU

Projekt budowy sieci dostępowej w ramach działania 2.8 “Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

Dzięki projektowi ŚWIATŁOWÓD DO DOMU w 18 powiatach w Wielkopolsce wybudowana zostanie sieć światłowodowa „ostatniej mili” czyli sięgająca do domu/mieszkania/firmy.

W ramach projektu przyłącza budowane są za darmo. Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostępdo szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.

Projekt na terenie województwa realizują spółki: Easyhost, Webtouch, Fiberhost